NURNBERG MESSE – FORUM ΑΕ: Στρατηγική συνεργασία που αλλάζει τον εκθεσιακό χάρτη στη Ν.Α. Ευρώπη!

NURNBERG MESSE – FORUM ΑΕ
Στρατηγική συνεργασία που αλλάζει τον εκθεσιακό χάρτη στη Ν.Α. Ευρώπη!

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε μια ιστορική για την ελληνική εκθεσιακή βιομηχανία στρατηγική συμ-
φωνία, μεταξύ του εκθεσιακού Οργανισμού NURNBERG MESSE και της FORUM AE, της μεγαλύτερης εται-
ρείας διοργάνωσης εκθέσεων στην Ελλάδα. Η εξαγορά της FORUM ΑΕ από έναν από τους μεγαλύτερους
εκθεσιακούς οργανισμούς της Γερμανίας αποδεικνύει την εμπιστοσύνη της κραταιάς γερμανικής οικο-
νομίας στο υγιές ελληνικό “επιχειρείν”, καθώς και στην τεράστια δυναμική του εκθεσιακού κλάδου της
χώρας μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η FORUM AE, με την ένταξή της στο δίκτυο του NURNBERG MESSE
GROUP, αποτελεί τη μεγαλύτερη θυγατρική εταιρεία του γερμανικού κολοσσού σε παγκόσμιο επίπεδο.
FORUM AE: Η μεγαλύτερη εταιρεία διοργάνωσης εκθέσεων στην Ελλάδα!

Από την ίδρυσή της το 1988, η FORUM AE έχει διανύσει μια μακρά πορεία συνεχούς ανάπτυξης και επέ-
κτασης των δραστηριοτήτων της, έχοντας κατορθώσει να θεωρείται σήμερα η μεγαλύτερη εταιρεία δι-
οργάνωσης διεθνών εκθέσεων στην Ελλάδα, κατέχοντας το 23% της εγχώριας εκθεσιακής αγοράς.
Στο portfolio της FORUM AE περιλαμβάνονται 8 από τις μεγαλύτερες και πλέον σημαντικές διεθνείς εκ-
θέσεις που διοργανώνονται στη χώρα μας: HORECA, FOOD EXPO, ΟΕΝΟΤΕLIA, ΧΕΝΙΑ, ARTOZA,
FOODTECH, ATHENS COFFEE FESTIVAL και BIO FESTIVAL.

Στις εκθέσεις αυτές συμμετέχουν κάθε χρόνο πάνω από 4.000 Έλληνες και διεθνείς εκθέτες, ενώ τις
επισκέπτονται περισσότεροι από 350.000 επαγγελματίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης, η
εταιρεία εκδίδει 4 επαγγελματικά περιοδικά, υψηλής ποιότητας και ευρείας κυκλοφορίας, που έχουν κα-
ταστεί πολύτιμα εργαλεία επικοινωνίας για τους επαγγελματίες των κλάδων στους οποίους απευθύνονται.
Ο κύκλος εργασιών της FORUM ΑΕ για το 2019 αναμένεται να ξεπεράσει τα €17.500.000, ενώ τα κέρδη
προ φόρων θα υπερβούν τα €4.600.000. Ας σημειωθεί ότι το 2017 η FORUM, με τζίρο €14.455.000 και
κέρδη προ φόρων €4.073.000, κατατάχθηκε στην 431η θέση της λίστας των 500 επιχειρήσεων με την
υψηλότερη κερδοφορία στην Ελλάδα, σύμφωνα με την έρευνα της ICAP “Business Leaders in Greece”.
NURNBERG MESSE: Ανάμεσα στους 15 μεγαλύτερους εκθεσιακούς οργανισμούς στον κόσμο!

Το NURNBERG MESSE GROUP συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 15 μεγαλύτερες εταιρείες διοργάνωσης
εκθέσεων στον κόσμο. Στο χαρτοφυλάκιό του διαθέτει περί τις 120 κλαδικές διεθνείς εκθέσεις και
συνέδρια, οι πιο γνωστές των οποίων είναι οι: BIOFACH, BRAU BEVIALE, FACHPACK, CHILLVENTA
κ.ά. Διαθέτει περισσότερους από 1.000 συνεργάτες σε 11 σημεία του κόσμου -ανάμεσα σε αυτά, Γερ-
μανία, Βραζιλία, Κίνα, Ινδία, Ιταλία, Αυστρία, ΗΠΑ και Ελλάδα, δίκτυο αντιπροσώπων οι οποίοι
δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από 119 χώρες, καθώς και 15 θυγατρικές και εταιρείες συμμε-
τοχών. Προσελκύει πάνω από 35.000 εκθέτες και 1.500.000 επισκέπτες παγκοσμίως. Ο κύκλος
εργασιών του NURNBERG MESSE GROUP έκλεισε το 2018 στα €315.100.000, με τα κέρδη προ φό-
ρων να αγγίζουν τα €28.200.000.

 

H Ελλάδα αναβαθμίζεται σε εκθεσιακό hub για ολόκληρη την Ν.Α. Ευρώπη
Μέσα από την πρωτοφανή δυναμική που εκλύεται από τη συνάντηση των δύο κορυφαίων πρωταγω-
νιστών της στρατηγικής αυτής συμφωνίας, αναδύονται αναρίθμητες προοπτικές και ευκαιρίες για
την ελληνική οικονομία και ειδικότερα για την εκθεσιακή της βιομηχανία. Έναν κλάδο που, σύμφωνα
με τη Μελέτη της ICAP, προβλέπεται να παρουσιάσει περαιτέρω αύξηση τη διετία 2019-2020, με ε-
ντυπωσιακό μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 8,5%. Έτσι, με “βραχίονα” την τεχνογνωσία,
την επιχειρησιακή εμπειρία, το portfolio, το όραμα και τις συνέργειες των δύο εταιρειών, η Ελλάδα α-
ναμένεται να αναβαθμιστεί σε κορυφαίο εκθεσιακό hub για τα Βαλκάνια και την ευρύτερη περι-
οχή της Ν.Α. Ευρώπης.

Όπως τόνισε στη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου o κ. Nίκος Χουδαλάκης, Πρόεδρος και Δι-
ευθύνων Σύμβουλος της FORUM AE και αρχιτέκτονας της συμφωνίας από ελληνικής πλευράς: «…Α-
πό την πρώτη κιόλας συνάντησή μας με τα στελέχη του Οργανισμού NURNBERG MESSE, το Μάιο του
2018, διαπιστώσαμε ότι μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, το ίδιο επιχειρηματικό ήθος και έχουμε
κοινούς στόχους και κοινό όραμα για το μέλλον. Με αισιοδοξία και πίστη στις δυνατότητές μας,
αλλά και στις προοπτικές που διανοίγονται για τη χώρα μας, σχεδιάζουμε από κοινού τα επόμενα βή-
ματά μας, για μια νέα πορεία εξωστρέφειας και διεθνούς ανάπτυξης. Βήματα που ξεπερνούν τα
σύνορα της χώρας και καθιστούν την Ελλάδα ένα σημαντικό εκθεσιακό hub για την ευρύτερη περιοχή
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.»

Nίκος Χουδαλάκης, CEO FORUM SA

Από την πλευρά του NURNBERG MESSE GROUP οι CEO’s εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για το μέλ-
λον της νέας αυτής συνεργασίας τονίζοντας:

Peter Ottmann: «Η FORUM ΑΕ, η μεγαλύτερη εταιρεία διοργάνωσης εκθέσεων στην Ελλάδα, δια-
κρίνεται για τις εξαιρετικές επιδόσεις της και την επιτυχημένη ομάδα συνεργατών της. Εμείς στη
NURNBERG MESSE χαιρόμαστε ιδιαιτέρως για τη μελλοντική συνεργασία μας, την επίτευξη και υλο-
ποίηση από κοινού των νέων στόχων!»

Peter Ottmann, CEO NürnbergMesse Group

Dr. Roland Fleck: «Η FORUM και η NURNBERG MESSE μοιράζονται την ίδια αντίληψη για τη διοργά-
νωση εκθέσεων ως εμπορικές πλατφόρμες. Ως σημεία συνάντησης των εκάστοτε κλάδων όπου μπορεί
κανείς να νιώσει τις νέες τάσεις, να συντηρήσει το πελατολόγιό του και να δημιουργήσει νέες
συνεργασίες και επαφές. Ενόψει των νέων τεχνολογικών εξελίξεων και προκλήσεων όπως η ψηφιακή
εποχή, οι οικονομίες διαφορετικών ταχυτήτων και ανάπτυξης σε όλο τον κόσμο, καθώς και οι διαρκείς
μεταβολές σε πολιτικό επίπεδο και θέματα ασφάλειας παγκοσμίως, η προσωπική επικοινωνία και επα-
φή αποκτά διαρκώς μεγαλύτερη σημασία.»

Dr. Roland Fleck, CEO NürnbergMesse Group

Με κοινή απόφαση του Οργανισμού NURNBERG MESSE και της FORUM AE, το management θα πα-
ραμείνει για τα επόμενα χρόνια στην ηγετική ομάδα της εταιρείας, καθώς είναι δεδομένη η πε-
ποίθηση ότι τα θεμέλια που χτίστηκαν από την ελληνική διοίκηση είναι ισχυρότατα και εγγυώνται
ένα λαμπρό μέλλον για τη νέα εποχή που εγκαινιάζεται με την ιστορική αυτή συμφωνία

 

Aπό αριστερά: Θανάσης Παναγούλιας, Commercial Director FORUM SA, Peter Ottmann, CEO NürnbergMesse Group, Θανάσης Γιαλούρης, Vice President FORUM SA, Nίκος Χουδαλάκης, CEO FORUM SA, Dr. Roland Fleck, CEO NürnbergMesse Group

 

Από αριστερά: Dr. Roland Fleck, CEO NürnbergMesse Group, Nίκος Χουδαλάκης, CEO FORUM SA, Peter Ottmann, CEO NürnbergMesse Group

 

Dr. Roland Fleck, CEO NürnbergMesse Group

 

Dr. Thomas Koch, Press Spokesman NürnbergMesse Group

 

Από αριστερά: Dr. Roland Fleck, CEO NürnbergMesse Group, Nίκος Χουδαλάκης, CEO FORUM SA, Peter Ottmann, CEO NürnbergMesse Group, Dr. Thomas Koch, Press Spokesman NürnbergMesse Group

 

Από αριστερά: Peter Ottmann, CEO NürnbergMesse Group, Nίκος Χουδαλάκης, CEO FORUM SA, Dr. Roland Fleck, CEO NürnbergMesse Group

 

Η Σίσσυ Νίκα με τον εκδότη Κώστα Ουζούνη και τον Εike Scholl, Executive Director International Relations & Business Management του Ομίλου Nurnberg Messe

Αφήστε μια απάντηση