Ίδρυμα

Το ντοκιμαντέρ «Ένα δέντρο θυμάται…» στο Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ)συνεχίζει τις προβολές του θεματικού κύκλου με τίτλο «Το ελληνικό ντοκιμαντέρ στο Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ».

Συνέχεια Ανάγνωσης