σταφύλι

Η αμπελουργική ζώνη και τα κρασιά της Κεντρικής Ελλάδας

Στη συγκεκριμένη αμπελουργική ζώνη περιλαμβάνονται τα αμπελοτόπια της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας , της Αιτωλοακαρνανία και της Θεσσαλίας. Τα αμπελοτόπια είναι

Συνέχεια Ανάγνωσης